Biyernes, Setyembre 21, 2012

Reaksyon Sa Tulang Ang Guryon

Ito ang aking naging reaksyong sa tulang Ang Guryon. Nung una kong itong nabasa ay naisip kong ito ay patungkol lamang sa laruang ang guryon sapagakat iyon ang unang aking nagging reaksyon sa pamagat ng tula. Habang tinatalakay naming ito at nagkaroon ng pangkatan tungkol sa nais ipahiwatig ng bawat saknong ay nagbago ang aking nagging reaksyon sa tula. Mas lumalim ang aking pagkakaintindi tungkol dito sapagkat ang guryon pala ay hindi lamang isang laruan bagkus ito ay sumisimbolo sa buhay ng isang tao at sa mga hinaharap o pinagdadaanang problema kung saan kailangang lagging magpakatatag.

1 komento: